3+1 DAİRELER 122 M2 : M2 FİYATLARI 

1.KATLAR   2500.-TL ,
2. KATLAR 2600.-TL ,
3. KATLAR 2700.-TL
2+1 LER 94 M2 : M2 FİYATLARI
1.KATLAR   2500.-TL ,
2. KATLAR 2600.-TL ,
3. KATLAR 2700.-TL